Begivenheder

Kære medlemmer af Peter Freuchen Selskabet

Der indkaldes hermed til ordinære generalforsamling

Tirsdag d. 20. februar 2024 kl. 19:00

På Skovridergaarden Svingelen nr. 4, 4900 Nakskov

 

Af hensyn til arrangementet og traktementet, skal vi bede om tilmelding til foreningens

Kasserer Palle Christensen pach181256@gmail.com  senest fredag d.16. februar 2024

Dagsordenen afvikles i henhold til foreningens vedtægter, og er som følger

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være fremsendt til bestyrelsen (lindelsevej19@gmail.com ) senest 8 dage før generalforsamlingen
 1. Fastsættelse af kontingent
 2. Godkendelse af budget
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 4. Valg af 2 suppleanter

10.Valg af revisorer

11.Valg af en revisor suppleant

12.Eventuelt

Når generalforsamlingen er overstået i god ro og orden vil der blive serveret pandekager og kakao derefter vil vi hyle slædehundehyl til ære for Den Store Peter

Når vi har  indtaget pandekager og kakao og  har hylet slædehundehyl, vil Grønlænderkoret Aqisseq synge for os.

Efter generalforsamlingen vil Svend Skottfelt fortælle om Peter Freuchens damer.

Vel mødt – på vegne af bestyrelsen for Foreningen Peter Freuchen

Otto Paludan, formand

——————————————————————————————————–

Peter Freuchen Selskabet holder flyttedag.

Den 25.oktober blev det gamle bibliotek/ musikskole, I Klostergade, overdraget til Nakskov Skibs-
og Søfartsmuseum og Peter Freuchen Selskabet. Bygningen er tegnet af arkitekt Ejnar Ørnsholt,
som har tegnet mange af Nakskovs smukke bygninger. Bygningen har gennemgået en meget
omfattende, men tiltrængt indvendig renovering. Man har isoleret bygningen indvendigt og der er
installeret et nyt varmesystem. Så nu lever bygningen op til de standarter, man kan forvente af en
bygning i dag. I hall og gangareal er den gamle originale gulvbelægning bevaret. I den store sal og i
rummene i sidefløjene er der kommet en ny smuk gulvbelægning. Der står flot til de store
hvidmalede vægflader. Der er indsat et nyt køkken, i det rum hvor der bliver indrettet en
museumscafe. Alt i alt et meget smukt resultat som den gamle bygning fortjener, og som vil være
med til at bevare den i mange år.
Nu kommer så arbejdet med flytningen af Skibs- og Søfartsmuseet og Peter Freuchen Selskabet fra
Havnebygningen til Klostergade 22. Peter Freuchen Selskabet er allerede i gang. De fleste bøger og
papirer er flyttet til Klostergade og er ved at komme på plads i reolerne. I søndags kom så turen til
de to seks meter lange kajakker som måtte bæres gennem byen. Der var nok nogle borgere der
kikkede en ekstra gang de to kajakker kom på gåben gennem Nakskovs gader.


Peter Freuchen Selskabet mødes foreløbig en gang om ugen, Hver onsdag kl. 19 undtagen d.22.november.  måske mødes vi  også i nogle weekends for at indrette de lokaler der er blevet stillet til rådighed for selskabet. Det er meningen at der foruden klublokaler skal indrettes en lille udstilling om Peter Freuchen. Der forestår et meget stort arbejde med at få det hele på plads. Ikke mindst er det en stor økonomisk udfordring for Peter Freuchen Selskabet hvis der skal etableres en tidssvarende udstilling.

Der er endnu lidt bart i de nye lokaler, men langsomt indfinder hyggen sig.

————————————————————————————————————————

Foredrag: ”Sol over toppen” med Kirsten Thomsen og Kim Bork Mathiesen

Den 9. november kl. 19 på Skovridergården, Svingelen nr. 4, 4900 Nakskov

To af vores medlemmer, Kirsten og Kim, har sejlet gennem Nordvestpassagen i deres sejlbåd!! En 42 fods glasfiber sejlbåd ved navnet Sol.

Prisen for foredrag og støtte til foreningen, kaffe/te og kage er 150 kr.
For ikke medlemmer er prisen 250 kr. Dette inkluderer et medlemskab af Peter Freuchen Selskabet der gælder for hele 2024.
Tilmelding på: pach181256@gmail.com Medlemmer husker at angive medlemsnummer
Ved tilmelding til den nævnte mailadresse, vil man få en bekræftelse, samt konto nr. til indbetaling af deltagergebyret til arrangementet. Sidste frist for tilmelding tirsdag d. 7. november.

 

Her er lidt mere om foredraget. vi har prøvet at indsætte billeder fra turen, men det er desværre ikke lykkedes. Vi arbejder på sagen.

Kirsten Thomsen & Kim Bork Mathiesen gennemsejlede sommeren 2012, som de første
danskere, den sagnomspundne Nordvestpassage i sejlbåd. Den globale opvarmning har siden
2007 gjort det muligt at gennemsejle den, for andre end isforstærkede fartøjer, i en kort
periode sidst på sommeren. Turen bød på magiske naturoplevelser, og adskillige møder med
herskeren af Arktis: Isbjørnen.
Deres sejlbåd, SOL, er en 42 fods glasfiberbåd, som de har besejlet verdenshavene i siden
2003. Siden deres debut som langtursejlere i 1979, har de lagt omkring 150.000 sømil bag
sig, – de fleste på høje breddegrader, højt mod Nord og langt mod Syd.
I deres multimedieforedrag beretter de om rejsen fra Alaskas skovklædte bjerglandskaber
til Arktis’ kolde vidder, hvor isen sætter dagsordenen. Turen startede i Cordova, Alaska, og
sluttede i Aasiaat, Grønland.
Båden stod på land for vinteren i Nuuk, og blev sejlet hjem til Danmark i 2013.
SOL ligger nu i sin nye hjemhavn Høruphav.

—————————————————————————————————————————

Indbydelse til foredrag på Skovridergården torsdag d. 11. maj kl. 19

Østgrønlandske trosforestillinger.

Et foredrag af Claus Oreskov. Claus har studeret Antropologi & Etnografi på Københavns Universitet Instituttet for Etnografi & Antropologi

Alle der var med på turen til Knud Rasmussens Hus i Hundested, husker det foredrag Claus holdt for os der. Vi ville gerne have hørt på Claus meget længere, selvom vi fik 10 minutter ekstra, inden maden kom. Nu har vi atter chancen for at høre Claus øse af sin store viden om Grønland og Grønlænderne. Her er en lille forsmag på hvad Claus denne gang vil fortælle om:

Østgrønland blev først koloniseret i 1884 og her levede de gamle religiøse forestillinger stadig langt op i vores egen tid. Det gør, at vi ved en hel del om tro og trolddom fra dette sted. Vi skal høre om åndemanerkunsten og om hvordan man uddanner sig til denne profession. Ligesom hekse og troen på amuletter og trylle sange vil blive omtalt. Endeligt vil det blive forklaret hvordan åndemaning og forestillingerne i Østgrønland indgik i et større kosmologisk verdensbillede. Og om hvordan dette verdensbillede sammenbandt kulturen og det sociale liv med naturens rytme og fangstdyrenes årlige tilbagevenden.

Foredraget finder sted på Skovridergården Svingelen nr. 4, 4900 Nakskov kl. 19. Der bliver serveret kaffe/te og kage under foredraget pris på 90 kr. den enkelte afregner med Skovridergården.

Medlemmer betaler kun for kaffen. Ikke medlemmer betaler 100 kr. for foredraget + kaffe/te og kage.

Tilmelding til Palle Christensen Kun på mail: pach181256@gmail.com Husk at skrive medlemsnummer

——————————————————————————————————-

Så starter vores klubaftener i Peter Freuchen selskabet igen.

Normalt er det altid den første tirsdag og tredje torsdag i måneden. Men der sniger sig en påskeferie og Kristi himmelfart ind og ødelægger mønsteret. Derfor bliver det på følgende datoer: 7. og 16 februar. 7. og 23. marts. 20. april. 2. maj og 6. og 15. juni.

————————————————————————————————————————

Kære medlemmer af Peter Freuchen Selskabet

Vi forsøger at holde, hvad vi lover, så nu kan vi endelig indbyde til Roland Hansens spændende foredrag om hans 26 måneders tjeneste ved slædepatruljen Sirius.

Slædepatruljen er et af forsvarets specialkorps og en hel unik enhed. Som den eneste i verden kører de på patrulje med hundeslæde i bidende kulde og tre måneders mørke. Roland Hansen har kørt cirka 10.000 kilometer med hundeslæde i Nordøstgrønland.

Han vil fortælle om sin vej til det udfordrende job på den grønlandske indlandsis og om de udfordringer, jobbet medførte. Han fortæller også om patruljens baggrund, historier om makkerskabet på de lange slæderejser, og der vises smukke billeder fra det store land. Roland Hansen bor i dag i Sakskøbing.

Arrangementet holdes onsdag d. 30. november klokken 19.00 på Saxenhus. Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing.

Kan være et billede af 1 person, hund og udendørs

Alle er velkomne. Prisen inklusiv kaffe/te og kage er 75 kroner for medlemmer og 125 koner for andre.

Tilmelding og betaling ske til Palle Christensen, pach181256@gmail.com

Husk at anføre medlemsnummer. Herefter sendes en bekræftelse med oplysninger om betaling.

Vi håber at se rigtig mange denne aften.

Pva. Bestyrelsen for Peter Freuchen Selskabet

————————————————————————————————————————–

Så starter vores hyggelige klubaftener igen!

Klubaftenerne er den 1. tirsdag og den 3. torsdag i måneden. Altså følgende datoer: tirsdag d. 4. og torsdag d. 20. oktober. Tirsdag d. 1. og torsdag d. 17. november. Tirsdag d. 6. december som også er vores juleafslutning. Vel mødt!
———————————————————————————————————————-
Af: Brian Thomsen
D. 2. september. Denne dato er noget særligt for Peter Freuchen Selskabet. Det er den dag Peter døde, ved Anchorage i Alaska.
Traditionen tro, tog vi på tur til Enehøje for at give Peter sit årlige bad.
13 personer gik ombord i postbåden i Nakskov havn. Hvor vi sejlede af den gamle sejlrende ud til Enehøje. Under vejs blev der fortalt lidt røverhistorier om fjorden.
Fremme på Enehøje gik turen til toppen, hvor Peter ligger og tager sig en lur.
Da badet var overstået, og formanden havde skyllet Peter ren med det kolde vand, afsluttede vi med et slædehundehyl.
I den bedste idyl, imens vi spiste vores medbragte madpakker, kom nogle af øens beboer snigende imellem træerne, for at se hvilket turister der nu var gået i land. 4 flotte dåhjorte holdt øje med os på afstand.
Turen tilbage til Nakskov, nød vi solnedgangen, og hørte lidt mere om fjordens historie.

 

 

 

 

 

——————————————————————————-

Vi mangler tilmeldinger til nedenstående tur. Meld dig til hvis du vil med, ellers risikerer du at turen bliver aflyst.

MEDLEMSTUR TIL ENEHØJE D.2. SEPTEMBER 2022

Traditionen tro skal vi på tur til Peter på Enehøje. Vi skal spise vores medbragte mad og hygge os.
Men ikke mindst skal vi vaske Peter, så han kan blive fin efter de uforskammede fugle har skidt på
ham hele sommeren! Da vi skal have tid til at indtage vores velsmurte madpakker, så starter turen
allerede kl. 15 ved Postbåden (overfor Havnegade 27 4900 Nakskov).
Der er plads til 30 personer. Egenbetaling 150 kr. Du kan allerede nu tilmelde dig hos Palle på:
pach181256@gmail.com. Husk at anfører medlemsnummer.
Palle sender herefter en bekræftelse med oplysninger om betaling

Vel mødt!!

———————————————————————————

Indbydelse

Tur til Knud Rasmussens hus i Hundested

Kære medlem af Peter Freuchen Selskabet du inviteres hermed til en spændende tur til Hundested og Knud Rasmussens Hus d. 27. maj 2022.

Program:

 1. 08:00 Afgang fra Nakskov Station
 2. 08:30 Opsamling, Maribo Station.
 3. 08:50 Opsamling, Højmølle Kro.

Kl. 11:00 Ankomst til Kajgaden 7, Hundested Kro

Knud Michelsen, Knud Rasmussens grandnevø, vil være tilstede og holder et lille foredrag for os. Ligeledes vil Claus Oreskov, formand for Knud Rasmussen Selskabet, være til stede og sige et par ord om dette selskab. Derefter bliver der serveret Stjerneskud. Drikkevarer betaler man selv.

Kl. ca. 12:30 kørsel til Knud Rasmussens hus

Guidet rundvisning i huset. Normalt vil man dele os op i 25 personers gruppe så om vi bliver 1 eller 2 grupper afhænger af antallet af tilmeldte. Dette kan give en forskydning af tidspunkterne på hjemrejsen.

 1. 15:30 Afrejse fra Hundested.

17:40 Ankomst, Højmølle Kro.

18:00 Ankomst, Maribo station.

18:30 Ankomst, Krøyers Gaard Nakskov.

Du får en bustur/retur Hundested. Stjerneskud på Hundested Kro. Foredrag af Knud Michelsen. Præsentation af Knud Rasmussen Selskabet ved Claus Oreskov. Guidet rundvisning i Knud Rasmussens Hus.

Pris pr medlem 400 Kr.  klubtilskud 205 kr.  pr. medlem

Tilmelding senest mandag d. 23. maj til Palle Christensen på:   pach181256@gmail.com

Indsæt 400 kr pr. person på: 9570 -12540906 Husk at opgive navn og medlemsnummer.

 

————————————————————————————————————————

 

Det lykkedes så ikke, men alligevel.

Roland Hansen er blevet syg, og har måtte aflyse sit foredrag d. 28 oktober. Vi aflyser IKKE vores foredragsaften. Hans Carlsen, suppleant i Peter Freuchen Selskabet, er sprunget til og vil gerne holde et foredrag for os. Hans Carlsen er også Sirius mand. Herudover er han lektor i historie på Maribo Gymnasium. Vi var nogle stykker, der var sammen med Hans på en klubaften, for længe siden. Hans fortalte en del om ekspeditionshistorie – Det var virkelig spændende, og vi blev alle lidt klogere på disse emner. Jeg tror ikke der er mange af vores medlemmer der har et overblik over de utallige ekspeditioner der er foretaget i Grønland. Jeg kan varmt anbefale vores medlemmer at komme til dette foredrag.

Foredraget finder sted torsdag d. 28 oktober kl. 19

Skovridergården Svingelen nr. 4, 4900 Nakskov

Entre: 50 kr. for medlemmer.

Entre: for ikke medlemmer 200 kr. beløbet dækker samtidig for et medlemskab af Peter Freuchen selskabet.

Der bliver serveret Kaffe/te og kage under foredraget.

Tilmelding til foredrager er nødvendig af hensyn til traktementet på: pach181256@gmail.com eller tlf.: 51 32 12 71

———————————————————————————

Spor I sjælen.

Nu tror vi det lykkes! Hermed indbyder vi vores medlemmer til et foredrag med Roland Hansen.

 

Oplevelser med is i maven

Roland Hansen, Sakskøbing, fortæller om sine 26 måneders tjeneste ved Slædepatruljen Sirius. Slædepatruljen Sirius er et af forsvaret specielkorps og en hel unik enhed. Som den eneste i verden kører de på patrulje med hundeslæde i bidende kulde og tre måneders mørke. Roland Hansen har kørt ca. 10.000 km med hundeslæde i Nordøstgrønland, med et kig mod Nordpolen. Der fortælles om patruljens baggrund, historier om makkerskabet på de lange slæderejser og der vises smukke billeder fra det store land.

Foredraget finder sted torsdag d. 28 oktober kl. 19

Skovridergården Svingelen nr. 4, 4900 Nakskov

Entre: 50 kr. for medlemmer.

Entre: for ikke medlemmer 200 kr. beløbet dækker samtidig for et medlemskab af Peter Freuchen selskabet.

Der bliver serveret Kaffe/te og kage under foredraget.

Tilmelding til foredrager er nødvendig af hensyn til traktementet på: pach181256@gmail.com eller tlf.: 51 32 12 71

 

————————————————————————————————————————–

Foreningen Peter Freuchen har modtaget Lolland Kommunes Kulturpris 2020

Ved en ceremoni på rådhuset, i dag d.23-11-2020, modtog Foreningen Peter Freuchen Kulturprisen for I år. Med prisen fulgte der en check på 5000 kr. Vi er utroligt beærede og stolte af at modtage denne pris. Vi er en ung forening der blev stiftet d. 16. november 2017 og I skrivende stund har 142 medlemmer. Medvirkende til vores forening har fået prisen, er foreningen hurtigt fik forbindelse med Navarana og derved i 11. Time fik reddet uvurderlige effekter fra den berømte Polarforsker Peter Freuchen. Foreningen arbejder pt. sammen med Nakskov Marineforening, Søfartsmuseet, Skoleskibsforeningen Danmark, museum Lolland-Falster og ikke mindst A. P. Møller Fonden lave et oplevelses hus I Havnebygningen på Nakskov havn. De 5000 kr. Skal bla. Bruges til indkøb af en pc hvor vi på vores klubaftener vil registrerer de effekter vi har samt arbejde på at blive klogere på Peter Freuchen og Grønland. Hele bestyrelsen var mødt frem, det siger også noget om engagement.
   
                                 
                                    
Kagens underste del var med et bille   

 

————————————————————————————————————————–

Foredraget d. 5. november er desværre aflyst pga. de nye restriktioner. Vi vil naturligvis spørge Roland Hansen om han er klar igen når krisen letter.

Foredrag på Skovriddergården d. 5. november kl 19

Spor i sjælen.

 

Oplevelser med is i maven

Roland Hansen, Sakskøbing, fortæller om sine 26 måneders tjeneste ved Slædepatruljen Sirius. Slædepatruljen Sirius er et af forsvaret specielkorps og en hel unik enhed. Som den eneste i verden kører de på patrulje med hundeslæde i bidende kulde og tre måneders mørke. Roland Hansen har kørt ca. 10.000 km med hundeslæde i Nordøstgrønland, med et kig mod Nordpolen. Der fortælles om patruljens baggrund, historier om makkerskabet på de lange slæderejser og der vises smukke billeder fra det store land.