Afholdte møder

En spændende aften med Marcus Knuth

Ca. 60 medlemmer af Peter Freuchen Selskabet var mødt frem til foredraget med Marcus Knuth, der også har været formand, senere medlem af Grønlandsudvalget. Marcus fortalte, med et glimt i øjet, hvorledes han gik fra at være formand for Grønlandsudvalget til menigt medlem. Det involverede bla. en narhval, men det er en helt anden historie. Det blev en spændende, lærerig, morsom og ikke mindst hyggelig aften. Marcus fortalte om sin onkel Eigil Knuth. Marcus måtte dog fortælle forsamlingen, at der nok skulle sættes et par gran gran før onkel. Eigil Knuth ledede og deltog i utallige ekspeditioner i Vestgrønland men især i Østgrønland fra 1932 til 1995 Eigil Knuth arbejdede mange år i det nordligste Grønland nærmere betegnet Peary Land. Her påviste han, at der helt heroppe, hvor ingen havde troet der havde levet mennesker, har levet mennesker af to omgange. Eigil Knuth kaldte de to   kulturkomplekser for Independence I og II. Eigil Knuth var også uddannet billedhugger ved Kunstakademiet i København og var også i sin ungdom i Italien i forskellige kunstneriske kredse. Desværre er hans skulpturer blevet solgt på auktioner og spredt. Stor tak til Marcus Knuth for at give os endnu en brik om historien omkring Grønland.

Efter foredraget blev der serveret kaffe og kage. Det var rigtig dejligt at se, medlemmerne ikke havde travlt med at komme hjem, men sad og snakkede og hyggede sig. Men vi er jo en hyggelig forening!

   

——————————————————————————–

formandens beretning 2023

2023 har igen været et travlt år i Peter Freuchen Selskabet.
Vi har haft medlemsarrangementer, vi har åbnet vores lokaler for besøgende. Vi har haft
travlt med møder angående flytningen fra Havnebygningen, samt planlægning af
indretningen af Klostergade 22.
Medlemsarrangementer:
Efter vores generalforsamling d. 20. februar 2023 holdt Linda Sommer et morsomt og lærerigt foredrag om at være politibetjent på Grønland. Selvom teknikken drillede lidt i starten, kørte Linda bare på, medens Brian heksede med teknikken og hurtigt fik det hele til at virke.
Torsdag d. 11. maj havde vi et fantastisk foredrag med Claus Oreskov (Formanden for Knud Rasmussen Selskabet) Claus fortalte levende om Østgrønlandsk åndemanerkunst. De der var til stede, vil helt sikkert give mig ret i at det var rigtig spændende.
Den traditionelle tur til Enehøje d. 2. september, hvor sejler med postbåden til Enehøje og
vasker Peter. I år blev arrangementet beriget af at medlem og skuespiller Christian Steffensen tog med og læste tekster af og om Peter Freuchen.
Endelig havde vi Kirsten og Kim på besøg d. 9. november. De holdt et foredrag om deres
sejltur med deres 42 fods sejlbåd ”Sol” gennem Nordvestpassagen. En helt fantastisk tur med store oplevelser. En stor oplevelse for os, der hørte på deres fortælling og så flotte billeder og små film fra deres tur.
Nakskov havde besøg af Skoleskibet og Georg Stage d. 21-24. juni. I den anledning holdt vi
åbent i vores lokaler i Havnebygningen. Vi blev nærmest rendt over ende af besøgende. De
der bemandede vores lokaler kunne ikke nå at registrerer alle. Men et bud på 700 besøgende på de 4 dage er ikke urealistisk. Det gav også flere indmeldinger i vores selskab. Der skal herfra lyde en stor tak til de frivillige som bemandede vores lokaler ved den lejlighed. De fortalte og viste rundt. Flere tog ekstra vagter, da vi udvidede åbningstiden pga. efterspørgsel. Uden de frivillige havde det ikke kunne lade sig gøre. TAK!
Kulturdag d. 29. september. Formanden var taget til Frankrig, men det er ikke noget problem, når man har en Brian og nogle frivillige. Besøgstallet var lidt sløjt, 62 besøgende, men det var også kun en dag. Og 62 besøgende er godkendt.
Vi har nogle gode frivillige. Man kan jo sige at alle medlemmer er her frivilligt! Men disse
særlige medlemmer har meldt sig til en liste, som vi kan trække på, når vi behøver hjælp.
De frivillige bemander vores lokaler når vi har åbent. De har også været med til flytningen fra Havnebygningen til Klostergade. Sidstnævnte har været uvurderligt for Selskabet – TAK!
I den forbindelse kan jeg ikke undlade at nævne, at det er damerne, der er de mest aktive
uden at de mandlige, der er frivillige, skal føle sig støt. Men damerne er i stærkt overtal på
listen. At være frivillig i Selskabet har den fordel at man får lidt hurtigere orientering om hvad der rør sig i ´Peter Freuchen´.
Donationer:
Vi har i løbet af året været så heldige at modtage en del donationer.
Lollandsfonden donerede 5000 kr. Det var noget der lunede! Mange tak! Vi har brugt
pengene til en PC med skærm.
Vestlollands Turistforening måtte desværre lukke. Der var lidt penge på kontoen, der blev
udloddet til de små museer. Peter Freuchen selskabet modtog 2500 kr.
Nysted Søfartsmuseum måtte desværre også lukke. De havde en lille afdeling om Grønland, som vi fik lov til at plukke i. Det blev til nogle tupilakker, billeder og bøger. Det bedste var at vi fandt 5 førsteudgaver af Peter Freuchens bøger.
Lene Lund har skænket et fotografi af Peter Freuchen, der sidder, ved et stort kaffebord, i
haven på Enehøje. Peter sidder for bordenden med alle folkene, der arbejdede for ham på
langsiderne. Et billede, der siger en del om forholdet mellem Peter og dem, der arbejder for ham – TAK!
Gerda Olsen, i familie med den del af familien Freuchen der blev her på Vestlolland, Har
skænket et oliemaleri af August Freuchen, Peters Farfar, samt gamle fotografier af samme og en masse andre af Familien Freuchen. Herudover er der stamtræer af familien og en masse andre spændende ting, som vi skal have undersøgt – TAK!
Ove Korfitzen, der tidligere har skænket os en hundeslæde, har skænket os et selvskudt
Rensdyrskind til at lægge på slæden – TAK!
Anne Marie H. Larsen har doneret en spritny printer, scanner og kopimaskine og
blækpatroner. Det var lige hvad vi mangler til vores arbejde med at registrerer – TAK!
Hvad skal der så ske i år i Peter Freuchen Selskabet?
Vi er flyttet til Klostergade. Vi har fået nøglekort så vi kan få låst forsvarligt af. Bestyrelsen og de frivillige arbejder på indretningen. Det er et stort arbejde, som jeg ikke regner med, er færdigt før tidligst til sommer. Vi bruger vores klubaftener på at arbejde med dette. Jeg tror ikke, at det vil være muligt at holde ”almindelige” klubaftener før vi er færdige. Bestyrelsen og de frivillige arbejder med indretningen hver onsdag. Jeg tror ikke man kan trække flere veksler på medlemmerne.

Vi har planlagt et foredrag d. 16. april med Marcus Knuth, der vil fortælle om sin onkel Eigil Knuth som var billedhugger, forfatter og polarforsker. Han var også perifert med i
modstandsbevægelsen under Danmarks besættelse. Der vil tilgå nærmere, men det kommer til at foregå i ”huset” På Blegen.
Senere på året skal vi naturligvis til Enehøje og vaske Peter. Det bliver d. 2. september.
Og hermed slutter formandens beretning.
Otto Paludan
Formand, Peter Freuchen Selskabet

Her er et par billeder fra generalforsamlingen:

                   

                     

—————————————————————————————————-

Traditionen tro drog Peter Freuchen Selskabet til Enehøje d. 2. september.

Grunden til denne udflugt er at det var d. 2. september Peter Freuchen døde i Alaska. Der ligger som bekendt en skulptur af den sovende Peter på toppen af Enehøje. Det er denne skulptur, der var målet for selskabet. Vi skulle nemlig vaske Peter. De frække fugle skider  på Peter og det kan vi jo ikke have.
Postbåden afgik fra Nakskov havn med 26 glade medlemmer af Peter Freuchen selskabet. Vi havde 4 medlemmer med der kom helt fra Als, To af dem har blandt andet sejlet gennem Nordvestpassagen! – i deres sejlbåd!!😳De må da være aspiranter til Eventyrernes Klub! Det var rigtig dejligt at se medlemmer så langvejs fra. Fra Arktisk Institut kom Lone Friis. Vel ankommet til Enehøje begav vi os straks op til Peter og begyndte at vaske Peter.
               
Efter grundig afvaskning Læste skuespilleren og entertaineren Christian Steffensen tekster skrevet af Peter Freuchen.

Herefter lagde Lone Riis en buket blomster på Peters statue. Så var vi også blevet sultne! så vi skyndte os ned til madindhegningen og spiste vores medbragte mad. Snakken gik lystigt, som den plejer. Da solen gik ned bag træerne, og det blev lidt køligt, bestemte vi os til at sejle hjem efter en dejlig eftermiddag og aften.

——————————————————————————————————–

Forrygende foredrag med Claus Oreskov formand for Knud Rasmussen selskabet.


Østgrønland blev først koloniseret i 1884 og her levede de gamle religiøse forestillinger stadig langt op i vores egen tid. Det gør, at vi ved en hel del om tro og trolddom fra dette sted. Det er i sig selv interessant, da de nedskrevne beretninger fra denne tid, er som et vindue ind til en Grønlandsk kultur, som nu er mere eller mindre forsvundet, men som formentlig har været udbredt over hele Grønland med variationer.

Claus Oreskov tog os med tilbage i tiden til Østgrønland. I et veloplagt foredrag gjorde han os klogere på den Østgrønlandske åndemanerkunst med amuletter og tryllesange. En helt central forskel på den grønlandske religiøse verdensopfattelse og den fremherskende religiøse verdensopfattelse i den øvrige verden, er lidt forenklet sagt: At vi har levet i et feudalt samfund med en hersker, derfor har vi også en gud der hersker overalt. I Grønland fandtes der ingen høvdinge eller herskere, alle var lige og man delte fangsten. Den religiøse forestilling gik på årets cyklus, fangstdyrenes forekomst og villighed til at lade sig fange. Hvis der ikke kom fangstdyr til tiden, eller folk blev syge måtte der være noget i vejen i cyklussen/kosmos. Fejlen måtte findes, så cyklussen/kosmos kunne blive genoprettet. Her kom åndemaneren ind i billedet. En åndemaner var noget alle kunne blive, altså ikke en elite. Åndemaneren tog på en åndelig rejse f.eks. ned til ”Havets moder” og fandt ud af hvad hun var sur over. Så formildede han hende, eller kom tilbage og fortalte hvad man havde gjort forkert, og så kunne balancen genoprettet og cyklussen kunne, forhåbentlig, fortsætte på bedste måde. Claus er en fantastisk foredragsholder, der formår at videre bringe hans store viden og samtidig være rasende underholdende.

Som nævnt er Claus formand for Knud Rasmussen Selskabet. Vi fik i pausen talt lidt om hvordan Peter Freuchen Selskabet og Knud Rasmussen Selskabet i fremtiden kan have mere nytte af hinanden. Det kunne jo ære at vi i vores selskab skulle arrangere en tur op og se på Knud Rasmussen Selskabets lokaler. Det kunne også være at vi Skal invitere Knud Rasmussen Selskabet herned når vi får vores nye lokaler i Klostergade.

——————————————————————————————————-
Siriusmanden Roland Hansens foredrag på SaksenHus i Sakskøbing

På trods af at der var kort tilmelding og fodboldkamp i TV (verdensmesterskaber, Danmark mod Australien) var der mødt 35 medlemmer op herudover 3 nye medlemmer! Og 4 Der ikke var medlemmer altså i alt 42 mennesker. Vi byder de nye medlemmer velkommen i vores selskab og håber de fik en god aften. Vi håber også at de der var mødt op som ikke var medlemmer fik en god aften og oplevede hvad Peter Freuchen Selskabet står for. Vi gør alt for at vores medlemmer hygger sig og får gode oplevelser.

Jeg skal love for at Roland gav os en god og spændende oplevelse. Vi fik masser af information om hvad Siriuspatruljen er og hvilke opgaver de løser. Det er først og fremmest suverænitets- håndhævelse. Dette gøres ved at patruljen kører med hundeslæder rundt i det nordøstlige Grønland en strækning på 16.000 km! Hvor der ikke bor nogen mennesker. Om sommeren udlægger man depoter, mest med både, men på de vanskeligste steder med helikopter. Om vinteren kører man afsted med hundeslæde og viser Dannebrog på den lange strækning. Roland fortalte en masse, om hvordan man overlever og klarer sig i det barske klima. Om påklædning om hvad man spiste. Det ”Kulinariske” kunne forekomme lidt ensformigt. Dog når man kom til en hytte/depot kunne det lade sig gøre at bage boller!! Små praktiske foranstaltninger kom der også med. Når man f.eks. skal på toilettet i 40 graders kulde. Så har man have travlt! Ellers fryser rumpen af. Man forbereder sig. Man gør sit toiletpapir klar og stikker det i sin ene støvle i den anden støvle har man sin pistol. – det kunne jo være der sad en sulten isbjørn derude i mørket. Roland fortalte også om hundene, som man går meget op i. Det er jo hundene der gør det muligt at rejse i disse egne. Det er hundene der alarmerer, hvis der er bjørn i nærheden, med et ganske særligt lille vuf. Især fortællingen om førerhunden og nk. Hansen (nk. = næstkommanderende) vagte jubel. Roland fortalte til sidst om hvordan det var at skulle hjem, og hvordan man atter skulle vende sig til at undvære skønheden, stilheden og det ubrydelige kammeratskab. Jeg er sikker på at dem der var tilstede fik en uforglemmelig aften. Tak til Roland!

 

————————————————————————————————————————–

Turen til Knud Rasmussens Hus

Peter Freuchen Selskabets tur til Knud Rasmussens Hus var en succes. Der er godt nok langt til Hundested, men medlemmerne hyggede sig og snakken gik lystigt i bussen.

Da selskabet havde fået sat sig ved bordene fik vi overrakt Bogen ”Nordkaper” med en længere dedikation af Peter Freuchen. Vi har købt bogen, til en meget fordelagtig pris, af Birgit Henriksen

 

Herefter holdt formanden, Claus Oreskov, for Knud Rasmussen Selskabet et foredrag om de forskellige indvandringer der gennem tiderne har været til Grønland og ikke mindst om 5. Thuleekspedition. Hotellet meddelte os, med dyb beklagelse, at vores mad var ca. 10 minutter forsinket. Dette vakte stor jubel, idet Claus så fik mere tid til sit foredrag. Vi var alle imponeret af Claus store viden og gode måde at fortælle på. Jeg er sikker på at vi på et tidspunkt skal have Claus til Nakskov. Der var også stor enighed om at Knud Rasmussen Selskabet og Peter Freuchen Selskabet kan få stor fornøjelse af et tættere samarbejde.

Efter spisningen kørte bussen den korte vej op til Knud Rasmussens Hus. Her fik vi et kort foredrag af et af husets dygtige medarbejdere, i det anneks der høre til Knud Rasmussens hus.

Herefter besøgte vi selve huset hvor Knud Rasmussen fandt fred til at skrive sine bøger og planlægge nye ekspeditioner. Der kom dog så mange gæster i huset at Knud udvidede huset så han fik et kontor i en mere afsides det af huset. Her følger et par billeder af huset:

Forsamlingsstuen hvor mange gaster og venner samledes til samtaler og diskussioner.

Knud Rasmussens ”nye” kontor.

Den hyggelige stue på 1. sal med den amerikanske ovn som ingen ved hvem der skænkede.

Knud Rasmussens hus.

————————————————————————————————————————–

Generalforsamlingen 2022

Formandens beretning

Vores sidste generalforsamling var d. 19. august 2021 så det er jo ikke længe siden. Derfor bliver formandens beretning også kort, til glæde for mange. Der kan jo ikke ske så meget på så forholdsvis kort tid. – og dog.

Den 28. august 2021 havde vi en stand på hestehoved under ”Nakskov Fjorddage”. Desværre druknede dette arrangement i regn. Vi havde dog nogen besøgende bla. politikere som vi fik nogle gode snakke med. Stor tak til dem der deltog.

Den 2. september 2021 havde vi en tur til Enehøje. Baggrunden for turen er at det er på den dato Peter døde i Alaska. Turen er en hyggetur, hvor vi spiser medbragt mad og hygger. Vi vandrede også op på Enehøje bjerget, hvor vi vaskede Peter, – han trængte! Derpå lagde vi en buket på hans statue. Vi sejlede hjem i solnedgangen med Postbåden, som Nakskov Fjord ApS. havde stillet gratis til rådighed for vores selskab. Jeg har ladet mig fortælle, at der var nogen i selskabet der synes at tiden var lidt knap, og de dårligt havde tid til at spise deres medbragte mad. Det er jo en alvorlig sag! Desværre bliver det tidligt mørkt d. 2. september, og vi kan jo dårligt rykke Peters dødsdag frem. Så løsningen på dette problem er, så vidt jeg kan se, at vi rykker starttidspunktet for vores tur frem til f.eks. kl. 17:00.

I uge 42 havde vi Nakskov sukkerfestival hvor vi havde åbent i vores lokaler i Havnebygningen, desværre var vejret ikke det bedste i denne uge, men vi havde dog alligevel nogle gæster. Og ikke mindre vigtigt så kom der 1000 kr. i kassen. Stor tak til de medlemmer af selskabet der tog vagter i denne uge.

Og så havde vi også lige en kulturdag d. 1. oktober Med åbent i vores lokaler.

Vi ville have lavet mindst et arrangement mere i efteråret. Det første skulle have været ”Spor i sjælen” med Roland Hansen. Roland blev desværre syg og måtte melde afbud. Heldigvis trådte Hans Henrik Carlsen til og holdt et foredrag om ekspeditions historie et emne der ikke er så mange af os der kender noget til.

Vores næstformand Hans Borchersen har arbejdet på en tur til etnografisk samling på Nationalmuseet. Det har været lidt vanskeligt da der har været nogle huller i kommunikationen. Nu ser det dog ud til at der er hul igennem. Måske ved vi mere til generalforsamlingen.

Vi har holdt nogle klubaftener hen over efteråret, og igen i det nye år. Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle flere af vores medlemmer der dukker op til disse møder. De er faktisk rigtig hyggelige. Klubaftenerne bliver afholdt den 1. tirsdag og den 3. torsdag i hver måned.

Hans Borchersen, Svend Skottfelt og formanden har været på vej til Arktisk institut for at lære ”registranten” at kende og udbygge samarbejdet. Desværre gik bilen i stå lige før Farøbroerne, så vores tur blev ikke til noget. Der er berammet et nyt møde i marts.

Vores selskab har modtaget en række donationer hen over efteråret. Peter Jessen har skænket os sin samling af hvad han har samlet om Peter Freuchen. Der er fotografier, som vi aldrig har set før, der er artikler om og af Peter Freuchen, der er originale programmer fra filmen ”Eskimo” og meget andet. Svend Skottfelt og Lars Hansen har mødtes flere aftener for at danne sig et overblik over dette enorme materiale samt lægge det i mapper.  Det ligger udstillet her i lokalet.

Fra Jens Ove Sørensen har vi modtaget en tegning af forsiden til bogen ”Eskimo” af Kunstneren Axel Mathiesen, Ligeledes udstillet her.

Fra Anise Svane Johansen har vi modtaget to kajakker! Som jeg tænker vil kunne danne en god dekoration i vores forhåbentlig nye lokaler.

Når de nye lokaler er nævnt, håber vi stadig på vi kommer til at bo sammen med Søfartsmuseet, Marineforeningen og Foreningen Skoleskibet Danmark i det gamle bibliotek, senere musikskole i Klostergade. Vi ved det endnu ikke sikkert, men der sker noget. Vi har været indkaldt til møder med Kultur og Fritidsforvaltningen. Forvaltningen bad os om at give håndslag på, at det var i det gamle bibliotek vi ville bo, og ikke på et senere tidspunkt flyttede til en anden adresse når man havde sat biblioteket i stand. Vi har besøgt lokalerne flere gange og den sidste gang vi besøgte Biblioteket var der varme på radiatorerne. Vi kunne også se der havde været nogen i bygningen og undersøge for skimmelsvamp, – der var ikke noget. Der er altså noget der tyder på at der skal ske noget med bygningen.

Bestyrelsen arbejder fremadrettet på at lave arrangementer for medlemmerne. Vi håber at kunne tilbyde en tur til etnografisk samling på Nationalmuseet her i foråret samt endnu et arrangement.

Til slut kan jeg oplyse at vores medlemstal er på ca. 160 medlemmer, det er en lille fremgang og det er jo glædeligt. Der vil altid være lidt udmeldinger og indmeldinger. Jeg synes det er glædeligt at vi stort set holder vores flotte medlemstal. Når det så er sagt, er der to der ikke er iblandt os mere. Det er Ole Dam Johannessen og Henrik Stolt Rasmussen. Det er rigtig smerteligt at vi har mistet dem. Ære være deres minde.

Der var fremmødt 50 til generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen blev der traditionen tro serveret pandekager og kakao. Grunden hertil er at Peter Freuchen forlangte at få dette traktement på sin fødselsdag og i øvrigt også når venner havde fødselsdag eller ved andre festlige lejligheder.

Herefter sang grønlænderkoret Aqisseq en række grønlandske sange, der var oven i købet en, der var omdelt, så foreningens medlemmer kunne synge med.

Efter dette blev der hylet slædehunde hyl! I Peter Freuchen Selskabet råber vi ikke hurra for Den Store Peter, vi hyler slædehunde hyl.

Derefter fik Mads Fægteborg forfatter til: ”Thule – fangerfolk og militæranlæg”,  ordet. Mads fortalte om hans spændende rejser i Grønland, hvor han har foretaget forskellige undersøgelser. Hovedvægten var lagt på Thule hvor Mads har været ansat på Thulebasen i en periode. Mads har blandt andet undersøgt omstændighederne omkring tvangsflytningen af grønlænderne, inughuits, fra Thule da man anlagde thulebasen i 1953. Mads foredrag fulgtes at mange spændende billeder taget gennem tiden fra hans rejser.

Der var fremlagt en del billeder og dokumenter skænket af Peter Jessen. Den originale forside til Peter Freuchens første roman ”Eskimo” tegnet af kunstneren Axel Mathiesen, skænket af Jens Ove Hansen. Samt Peter Freuchens køjesæk fundet på loftet i Hans barndomshjem i Nykøbing F.

 

 

9. Medlemsmøde

Torsdag d. 28 oktober havde Peter Freuchen Selskabet  sit 9. medlemsmøde. Vi skulle egentlig have haft et foredrag af Roland Hansen: “Spor i Sjælen”. Men Roland blev desværre syg, Vi ønsker god bedring: Heldigvis kunne Hans-Henrik Carlsen springe til. Hans-Henrik er også Siriusmand, men herudover er han historielærer på Maribo Gymnasium. Hans-Henrik fortalte ikke om Siriuspatruljen men derimod om ekspeditionshistorie. Et emne jeg ikke tror der er mange der har den store viden om. Det blev en spændende aften. Jeg tror der er mange der hørte foredraget der har fået blod på tanden til at læse om dette emne. Hans- Henrik fortalte levende om tidligere ekspeditioner og deres erfaringer, som andre så kunne benytte sig af, eller netop ikke brugte andres erfaringer. Man så f.eks. med på grønlændernes brug af slædehunde og slæder,- mæh civiliserede mennesker bruger at trække deres slæder selv det er mere sportsmands agtigt! Man kan også bruge Islænderheste. – Det gik ofte derefter.

                         

Hans-Henrik fortalte også om øen Frisland der slet ikke eksisterede! Jeg indsætter lige lidt tekst fra Wikipedia: Frisland var en fantomø i havområdet syd for Island, som fremkom på kort i midten af 1500- tallet. Det originale kort var baseret  på detaljerede rejseskildringer i et værk, De i Commentarii del Viaggio, som fortalte om de to brødre Nicolo og Antonio Zenos rejser i Nordatlanten. Øen blev medtaget i mange kort i det følgende århundrede. Til sidst blev det afsløret at øen ikke havde rod i virkeligheden. Som der står: “Øen blev medtaget på mange kort i det følgende århundrede”. For som Hans Henrik påpegede, når man ikke kunne finde øen, kunne man jo ikke påstå at de ikke fandtes.

Her er et par detaljerede kort over øen der ikke fandtes.

Map of the Arctic by Gerardus Mercator. First print 1595, this editon 1623.

Alt i alt en rigtig god aften. Bestyrelsen var glade for at vi endelig kunne give vores medlemmer en god oplevelse. Husk klubaftener hver 1. tirsdag og hver 3. torsdag i måneden. Vel mødt!